Rognstad Byggteknikk utfører tjenester innenfor tømring 
og alt som naturlig faller inn under dette. 
Etter 10 år i bransjen har Rognstad Byggteknikk et bredt 
kompetansenivå og skikket til å kunne utføre de fleste
oppdrag. 
Nøyaktighet, effektivitet, fornøyde kunder og god evne til
å finne løsninger er stikkord Rognstad Byggteknikk setter
høyt i sitt arbeid. Rognstad Byggteknikk tar i hovedsak på 
seg oppdrag på Romerike, men kan også være fleksibel 
dersom kunden ønsker det. 

 

 
         

Rognstad Byggteknikk 
v/ Per Erik Rognstad
Manesjen 6 B
2050 JESSHEIM

Tlf: 970 83 854
Epost: per.erik@r-b-t.no